Projecte de la B.


Durant aquest curs ens hem plantejat adequar un espai que tenim a l’escola per actualitzar i posar en funcionament en un plaç no massa llarg la biblioteca escolar del Duran i Bas.

Volem que la nostra biblioteca sigui:

  • Un espai obert a totes les tipologies textuals, a tot tipus de formes de lectura, ja sigui en paper o en pantalla.

  • Un espai viu, comunicat amb la realitat més propera del barri, la ciutat, el país, el món, un espai on es promou la lectura en tota mena de formats.

  • Un lloc d’oportunitats per a tots els alumnes, amb recursos que els ajudin a esdevenir bons lectors.

  • On es posi èmfasi en la comprensió lectora i en la recerca i l’ús de la informació per transformar-la en coneixement, un lloc que sigui un refugi on compartir, pensar i créixer.

  • Un lloc que sigui un refugi on compartir, pensar i créixer amb la implicació tant de l’escola com de les famílies.El Pla de lectura de centre

En aquest document resumirem breument en què consisteix el Pla de Lectura de Centre actualment i quines són les fites que ens hem proposat assolir d'ara endavant.

Projecte "Lectura a l'aula", consistent en la lectura diària de tots els alumnes de 3r a 6è durant 15 minuts fixats a l'horari.

Per tal que la lectura incideixi de manera variada a les diverses matèries del centre i, d'aquesta manera, requereixi la implicació de tot el claustre, es fixarà, des de principi de curs, un horari diferent per trimestres (1r trimestre: 9h a 9’15h / 2n trimestre: 10h a 10’15h /3r trimestre: 11’35h a 12’50h)

Cada alumne/a tria un llibre de la biblioteca d'aula o bé en porta un de propi i fa la lectura del llibre fins que l'acaba.

El Certamen de Lectura en Veu Alta, organitzat per Enciclopèdia Catalana i la Generalitat de Catalunya. Els alumnes preparen un fragment de les novel·les que hauran de llegir.

Paulatinament es proposaran més activitats relacionades amb la lectura, així com per Sant Jordi es preveuen activitats que s’aniran publicant al blog.

Comentaris