Presentació


Benvinguts al blog de la biblioteca escolar. Des de la comissió de la biblioteca estem molt contents d'oferir-vos aquesta nova eina de comunicació i d'informació per a tots els membres de la nostra comunitat educativa i ens hem proposat assolir els objectius següents: 

Objectius específics del blog

El blog té com a objectiu difondre les activitats que es van portant a terme durant el curs, així com també servir de font d'informació de les novetats bibliogràfiques que van arribant.

Un altre dels objectius del blog és servir com a eina de cohesió al centre per tal d'aglutinar interessos tant d'alumnat i professorat com de famílies. 

Cal que serveixi, doncs, com a font de recursos per a portar a terme a les diverses matèries i que organitzi activitats en les quals pugui participar tot el claustre. 

A qui va adreçat? 



Aquest blog va adreçat a tot l'alumnat del centre, al professorat i famílies dels alumnes sense distinció d'edat, raça, sexe, religió, nacionalitat, llengua i condició social o professional.


Què hi trobaran els usuaris? 

Si entreu al blog hi trobareu un recull de les activitats que es promouen des de la biblioteca, així com també les novetats que ens van arribant i guies de lectura relacionades amb escriptors que han tingut gran rellevància durant la història de la literatura.

Un llistat de blogs interessants relacionats amb la lectura, així com també l'enllaç al blog d’altres biblioteques municipals i escolars i al blog web de la nostra escola.

Comentaris