Equip humà


Aquest blog el gestiona la coordinadora de la biblioteca i la coordinadora TIC. 

Més endavant també ho gestionaran alguns dels membres de la comissió que participa en les tasques de la creació de la nostra biblioteca, pujant documents, reportatges fotogràfics,…

Comentaris