Normes d'ús

Normativa de la biblioteca  La biblioteca és un espai tranquil, d'estudi i lectura 

Com a espai del nostre centre, la biblioteca té unes normes que ja s'han penjat als suros de les aules i s'han donat a conèixer als alumnes. Aquí ens deixem constància, per tal que les consulteu en cas de necessitat

 Normativa d'ús de la biblioteca


 • A la biblioteca hi pots llegir, estudiar, fer deures, cercar informació en els materials de consulta, demanar préstec de documents i participar a qualsevol de les activitats que s'hi fan.

 • Per a qualsevol consulta, cal adreçar-se a la responsable de la biblioteca.

 • Després de consultar els llibres s'han de deixar damunt la taula.

 Normativa de préstec 

 • Es poden agafar en préstec tot tipus de document (llibres, revistes...). Recorda tornar els documents amb puntualitat perquè altres companys en puguin fer ús.

 • El nombre màxim de documents que es poden tenir en préstec és de dos. 

 Normativa d'ús del servei d'ordinadors 

 • S'intentarà afavorir que tothom tingui accés a Internet. (quan la sala estigui adequada)

 • Està permès l'ús de portàtils per a realitzar treballs i feines relacionades amb el centre, però no per a accedir a jocs, ja que s'ocupa un espai de la biblioteca que pot ser útil per a altres alumnes que hi vinguin a fer feines acadèmiques.

 Normativa de comportament dins la biblioteca
   

Esperem de vosaltres que feu això bé !!!

Comentaris